เลขากกต.เปิดเผย สั่ง 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร-จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปัตตานี สุมทรป้อม แบ่งเลือกตั้งใหม่ ข้างหลังเจอผลต่างปริมาณประชาชนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จนกระทั่ง ไม่กระทบช่วงเวลาฟังข้อคิดเห็น
ตอนวันที่ 6 ก.พ. ที่ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต.พูดว่า ที่ทำการกกต.ได้มีการไตร่ตรองแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการติดประกาศ รวมทั้งเผยแพร่ทางเว็บของที่ทำการกกต.จังหวัด พบว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจ.ชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดสมุทรปราการ แล้วก็จ.กรุงเทพฯ ส่งผลต่างของปริมาณประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ ก็เลยมีความคิดเห็นว่า เพื่อการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ทำการฯ ก็เลยมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งอีกทั้ง 5 จังหวัดปฏิบัติการทำแบบการแบ่งเขตเพิ่มอีก โดยให้ส่งผลต่างของปริมาณประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ระบุรวมทั้งผลต่างของปริมาณประชาชนระหว่างเขตเลือกตั้งไม่สมควรเกินปริมาณร้อยละ 10 ต่อจากนั้นให้ติดประกาศแบบอย่างการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ระหว่างวันที่ 7-16 เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อให้โอกาสอวยพรรคการบ้านการเมืองแล้วก็ราษฎรในจังหวัดได้ให้ความเห็น เมื่อถึงกำหนดเวลาช่วงเวลาให้นำข้อคิดเห็นรวมทั้งข้อแนะนำของสามัญชนในเขตเลือกตั้งมาประกอบกิจการพินิจและก็เสนอผลของการใคร่ครวญจัดตามลำดับความเหมาะสมทุกแบบที่มีการติดประกาศพร้อมเหตุผลประกอบและก็จุดเด่นข้อตำหนิของต้นแบบต่างๆรวมทั้งรายงานมายังที่ทำการกกต.อย่างช้าด้านในวันที่ 20 ก.พ.นี้
นายแสวง กล่าวต่อว่าต่อขาน แบบอย่างการแบ่งเขตที่ 5 จังหวัดดำเนินงาน ก็มิได้ไม่ถูก เพราะเหตุว่าจังหวัดแบ่งพิจารณาถึงความเป็นอำเภอ เป็นชุมชน ก็เลยไม่มีการแบ่งหรือผ่าอำเภอออกไป แม้กระนั้นกกต.มีความเห็นว่าควรจะนึกถึง หลักเกณฑ์ผลต่างของปริมาณประชาชนในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่สมควรเกินจำนวนร้อยละ 10 ของปริมาณเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร1 คนภายในจังหวัดนั้นเป็นหลักก่อน ก็เลยให้อีกทั้ง 5 จังหวัดปฏิบัติการแก้ไขแบบอย่างการแบ่งเขตใหม่ รวมทั้งปิดประกาศเผยแพร่โดยช่วงเวลาที่ระบุไม่กระทบกรอบเวลา 10วัน ที่ข้อบังคับกำหนดให้พรรคการเมืองรวมทั้งพสกนิกรให้ความเห็น ช่วงเวลาเดียวกันการเสนอเรื่องมาให้กกต.พินิจพิเคราะห์เคาะว่าจะใช้ต้นแบบใดยังอยู่ในช่วงเวลาที่ที่ทำการฯคิดแผนไว้เป็นด้านใน 20-28 เดือนกุมภาพันธ์
นักข่าวกล่าวว่า สำหรับ 5 จังหวัดที่ที่ทำการกกต. สั่งให้มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นั้น รวมเป็นเขตเลือกตั้งทั้งนั้น 66 เขตเลือกตั้ง แบ่งเป็นจังหวัดกรุงเทพ 33 เขต จังหวัดเชียงใหม่ 11 เขต จังหวัดชลบุรี 10 เขต จังหวัดสมุทรปราการ 8 เขต แล้วก็ จังหวัดปัตตานี 4 เขต